BESTAK - din samarbetspartner!

 

* Besiktningar

* El

* Signal

* Teleteknik

* Anläggningar

* Kommunikation

* Konsultation

* Kontakt

* Hem

 

 

 

BESTAK åtar sig entreprenadbesiktningar enligt AB92 och ABT94, inom följande områden:

* El-teletekniska anläggningar
* Data- och informationsnät
* Kommunikationsanläggningar
* Styr- och reglerteknik